Захиалга авах

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ:

энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн салбараар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. Хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

ЗАХИАЛГА:

Вэб сайт нь 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд бүтээгдэхүүний захиалгыг 4 цагийн дотор www.Asayake.mn сайтын ажилтан утсаар баталгаажуулж, 24 цагийн дотор хүргэлт хийнэ.

Жич: Хэрэв та Бямба болон Ням гарагт захиалга өгсөн бол дараа долоо хоногийн Даваа гарагт Мөнхийн хүндлэл ХХК-ийн ажилтан утсаар баталгаажуулалт хийнэ.

ХҮРГЭЛТ:

Шинэчлэгдэж байна...

ХЯЗГААРЫН БҮС:

Шинэчлэгдэж байна...

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ:

Шинэчлэгдэж байна...

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ:

Шинэчлэгдэж байна...