card

Захиалга авах

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ:

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь цахим дэлгүүрээр үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө гүйлгээг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа баталгаажуулах хэрэгтэй.

ЗАХИАЛГА:

Жич: Хэрэв Та Бямба болон Ням гарагт захиалга өгсөн бол дараа долоо хоногийн Даваа гарагт Мөнхийн хүндлэл ХХК-ийн ажилтан утсаар баталгаажуулалт хийнэ.

ХҮРГЭЛТ:

Шинэчлэгдэж байна...

ХЯЗГААРЫН БҮС:

Шинэчлэгдэж байна...

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ:

Шинэчлэгдэж байна...

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ:

Шинэчлэгдэж байна...